Договір оферта

Публічний договір

купівлі-продажу товарів через Інтернет – магазин «ТИГРЕС»

(оферта)

ПродавецьФізична особа-підприємець Петрук Наталія Анатоліївна (ідентифікаційний номер: 2828208728) в особі Петрук Наталії Анатоліївни, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру

Покупець - юридична особа, фізична особа підприємець, фізична особа, громадянин України, який має необхідну дієздатність для укладення цього Договору.

ПРЕАМБУЛА

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та підпадають під регулювання, у тому числі, Законом України «Про захист прав споживачів», Цивільного Кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію»

          Цей договір є публічною офертою (відповідно до статей. 633, 641 та 655 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин «ТИГРЕС».

          У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору (акцепт), тобто публічної оферти інтернет-магазину «ТИГРЕС» є факт оформлення замовлення натисканням на посилання «оформити замовлення», «оплатити», «доставити» в кошику та придбання товару в порядку, передбаченому даним договором, за цінами, вказаними на сайті https://www.tigres.ua, а також згода з умовами оплати і доставки товару.

1. Терміни та визначення

1.1.«Інтернет-магазин» - місце Продавця на сайті https://www.tigres.ua, створене для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

1.2. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині.

1.3. «Категорії» - інформація про товари, розміщена в інтернет-магазині.

1.4. «Оформити замовлення» - рішення Покупця придбати товар, оформлене в інтернет-магазині.

1.5. «Персональні дані» - будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної

особи, чи до особи, яка визначається.

2. Предмет договору

2.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти товар на умовах цього договору.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1.Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині. За порядок оформлення замовлення та вибір товару несе відповідальність Покупець.

4. Вартість і порядок оплати замовлення

4.1.Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на сторінках інтернет – магазину) і вартості доставки.

4.2.Покупець оплачує замовлення у порядку передплати, будь-яким способом, обраним в інтернет - магазині протягом одного робочого дня, рахуючи від дня узгодження вартості та асортименту товарів. У випадку не оплати товару Покупцем у цей строк, замовлення Покупця анулюється Продавцем у односторонньому порядку. При виборі способу оплати «накладений платіж», тобто оплата при отримані товару у відділенні компанії-перевізника чи безпосередньо за адресою Покупця, Покупець додатково оплачує компанії-перевізнику комісію за переказ коштів Продавцю.

4.3.Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні замовлення, якщо інше не узгоджено при оформлені замовлення. При замовленні від 600,00 грн. наборів вказаного товару на сайті - доставка безкоштовна.

4.4.Оплата товару здійснюється Покупцем за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

5. Доставка товару (замовлення)

5.1.Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки. Термін обробки замовлення – від одного робочого дня до трьох. Доставка замовлення виконується транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене договором або діючим законодавством. Повернення замовлення виконується транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця. Загальний строк доставки не може перевищувати 10 днів. Термін доставки від 1 до 3 робочих днів, залежно від адреси населеного пункту та наявності товару на складі Продавця.

5.2.При замовленні оптових партій, всі питання по терміну виконання замовлення та доставці узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

5.3.Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

6. Порядок повернення товару

6.1.Покупець має право відмовитися від отриманого товару не належної якості.

6.2.У разі відмови Покупця від замовлення (посилки), відправлення повертається відправнику, тобто Продавцю. Оплата зворотного пересилання посилки оплачується Продавцем.

6.3.Якщо куплений товар не влаштовує Покупця за розміром, фасоном або кольором, він (Покупець), за умови, що товар не був у користуванні, збережений його товарний вигляд, споживчі якості та цілісність пакування, Покупець протягом чотирнадцяти днів може повернути його Продавцю. Продавець повертає сплачені кошти, у разі повного відмовлення від замовлення, та, за бажанням, робить заміну товару на інший за вибором Покупця з оплатою замовлення до чи після його виконання.

Повернення коштів здійснюється без урахування банківської комісії.

6.4.Не підлягають поверненню товари включені до Переліку товарів, належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»

7. Права та обов’язки сторін

7.1.Покупець зобов’язаний:

а)      до моменту укладення даного договору ознайомитися з його змістом, умовами і цінами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту https://www.tigres.ua

б)      ознайомитись            з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

в)      самостійно оформити замовлення в інтернет-магазині;

г)      своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору;

д)      при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник перевізника.

7.2.Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.

7.3.Продавець зобов’язаний:

а)      дотримуватися умов цього договору;

б)      передати Покупцю товар у відповідності з оформленим замовленням та умовами цього договору;

в)      інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

7.4.Продавець має право:

а)      в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

б)      залишити за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій;

в)      змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою https://www.tigres.ua Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.

8. Відповідальність сторін

8.1.Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в  порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2.Продавець не несе відповідальність за не значно змінений Виробником зовнішній вигляд Товару (фурнітура, відтінок матеріалів, прінт на тканині)

8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що  мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.4.Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.5.Сторона, що посилається на обставину непереборної сили має надати відповідну довідку з торгово- промислової палати України.

8.6.Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно  шляхом переговорів.

9. Строк дії договору

9.1.Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення і діє протягом одного року. Якщо Покупець продовжує користуватися інтернет-магазином https://www.tigres.ua та робити замовлення товару, то цей договір вважається продовженим щоразу на один календарний рік.

10. Спеціальні умови

10.1.Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті https://www.tigres.ua.

10.2.Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу Товарів через Інтернет Продавцями товару.

10.3.Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

10.4.Покупець несе персональну відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

10.5.Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення Замовлення є для Покупця безоплатним.

11. Конфіденційність інформації та персональні дані

11.1.Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання Замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

11.2.Власним акцептуванням Договору або оформленням Заявки Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки Замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, електронну скриньку Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

11.3.Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: використовувати персональні дані з бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Покупця про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим

Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

11.4.У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право вернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

Наша адреса: 45601, Волинська обл., Луцький район, с. Липини, вул Перемоги,25